Пилипенко, Микола Іванович.
Довідник із застосування міжнародної системи одиниць (SI) у медицині [Текст] : справ. изд. / М. І. Пилипенко, Є. М. Мамотюк, 2001. - 106 с.
Пилипенко, Микола Іванович.
Радіологічна термінологія: українська, англійська, російська [Текст] / М.І. Пилипенко, Л.Г.Розенфельд, 1999. - 435 с.
Пилипенко, Микола Іванович.
Лекції з математичної статистики для лікарів [Текст] / М. І. Пилипенко, Є. Б. Радзішевська, В. Г. Книгавко, 2001. - 88 с.
Пилипенко, Микола Іванович.
Вибрані лекції з радіології [Текст] / М. І. Пилипенко, 2012. - 200 с.
Bazyka D. A.
Radiation Medicine [Text] : a textbook for students of higher medical education establishments of the III-IV levels of accreditation / D. A. Bazyka, H. V. Kulinich, M. I. Pylypenko; ed. by M. I. Pylypenko, 2013. - 222 p.
Базика, Дмитро Анатолійович.
Радіаційна медицина [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рiвнiв акредитацiї / Д. А. Базика, Г. В. Кулініч, М. І. Пилипенко; за ред. М. І. Пилипенка, 2013. - 231 с.