Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2005г. Т. 67 № 2 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2005г. Т. 67 № 6 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2009г. Т. 71 № 3 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2012г. Т. 74 № 4 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2013г. Т. 75 № 1 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2013г. Т. 75 № 5 (Введено оглавление)
Мікробіоценоз кишечнику та харчування жінок старшого віку здорових і хворих на остеопороз [Текст] / Н. К. Коваленко [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2012. - № 4. - С. 57-63
Огірчук К. С.
Антагоністичні властивості молочнокислих бактерій, виділених від жінок практично здорових і хворих на остеопороз [Текст] / К. С. Огірчук, О. А. Полтавська, Н. К. Коваленко // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 1. - С. 21-24
Огірчук К. С.
Ідентифікація ті біологічні властивості молочнокислих бактерій, ізольованих від жінок старших вікових груп [Текст] / К. С. Огірчук, Н. К. Коваленко, О. А. Полтавська // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 5. - С. 3-9
Полтавська О.А.
Антагоністичні властивості біфідобактерій, ізольованих із різних природних джерел [Текст] / О.А. Полтавська, Н.К. Коваленко // Мікробіологічний журнал. - 2005. - Том67 N2. - С. 70-80
Полтавська О.А.
Антибіотикочутливість біфідобактерій, ізольованих із різних природних джерел [Текст] / О.А. Полтавська, Н.К. Коваленко // Мікробіологічний журнал. - 2005. - Том67 N6. - С. 32-39
Полтавська О.А.
Таксономічне положення біфідобактерій і сучасні методи їх ідентифікації [Текст] / О. А. Полтавська, Н. К. Коваленко // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Т. 71 № 3. - С. 62-72