Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2005г. Т. 67 № 3 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2005г. Т. 67 № 5 (Введено оглавление)
Лабораторна діагностика. - Журнал, 2007г. № 2 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2009г. Т. 71 № 6 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2011г. Т. 73 № 3 (Введено оглавление)
Лабораторна діагностика. - Журнал, 2011г. № 4 (Введено оглавление)
Лабораторна діагностика. - Журнал, 2012г. № 4 (Введено оглавление)
Інфекційні хвороби. - Журнал, 2007г. № 2 (Введено оглавление)
Бартонельоз у ВІЛ-інфікованих: клініка, діагностика, лікування [Текст] : (метод. рек.) / АМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, Харк. нац. мед. ун-т [та ін.], 2012. - 23 с.
Методи розрахунку інтегральних показників протимікробної активності антибактеріальних лікарських засобів [Текст] : (метод. рек.) : (79.15/02.16) / Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, 2015. - 29 с.
Світ медицини та біології. - Журнал, 2015г. № 3(51) (Введено оглавление)
Похил С.І.
Миші піщанки у сучасномму експерименті [Текст] / С. І. Похил, І. І. Торяник, О. М. Тимченко // Світ медицини та біології. - Полтава, 2015. - № 3(51). - С. 149-152
Варбанець Л.Д.
Характеристика ліпополісахаридів Budvicia aquatica [Текст] / Л. Д. Варбанець, О. С. Броварська, С. І. Похил // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 3. - С. 21-25
Раціональна антибіотикотерапія бартонельозу [Текст] / А.В. Бондаренко, В.М. Козько, С.І. Похил и др // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - N2. - С. 80-86
Бактеріологічний метод діагностики бартонельозної інфекції [Текст] / А.В. Бондаренко, С.І. Похил, О.В. Бондаренко et al // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. / Укр. товариство клінічної лабораторної діагностики. - Киiв, 2007. - N2. - С. 51-56
Розробка методу гніздової двораундової полімеразної ланцюгової реакції для детекції збудників анаплазмозної [Текст] / С. І. Похил [и др.] // Лабораторна діагностика. - 2011. - № 4. - С. 30-34
Використання білих нелінійних мишей із штучно сформованим імунокомпрометованим станом для біологічного методу виявлення збудників трансмісивних бактеріальних інфекцій (анаплазмозу, бартонельозу, ерліхіозу) [Текст] / С. І. Похил [та ін.] // Лабораторна діагностика. - 2012. - № 4. - С. 20-26
Мартинов А.В.
Хімічно модифіковані специфічні імуноглобуліни для лабораторної діагностики легіонельозу [Текст] / А.В. Мартинов, О.М. Тимченко, С.І. Похил // Мікробіологічний журнал. - 2005. - Том67 N3. - С. 61-70
Мартинов А.В.
Вплив сукцинілювання білків бактеріофага Klebsiella 45 на специфічну літичну активність [Текст] / А.В. Мартинов, О.М. Тимченко, С.І. Похил // Мікробіологічний журнал. - 2005. - Том67 N5. - С. 80-88
Скоклюк Л.Б.
Порівняльна характеристика ліпополісахаридів Rahmlla aquatilis [Текст] / Л. Б. Скоклюк, Л. Д. Варбанець, С. І. Похил // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Т. 71 № 6. - С. 9-14