Урологія. - Журнал, 2017г. Т. 21 № 3 (Введено оглавление)
Урологія. - Журнал, 2017г. Т. 21 № 4 (Введено оглавление)
Номенклатурний профіль збудників урогенітального криптоспоридіозу та їх природна поширеність в ареалі [Текст] / С. І. Похил [та ін.] // Урологія. - Дніпропетровськ, 2017. - Том 21 N 3. - С. 55-56
Криптоспоридіоз: нова медико-соціальна проблема. Принципові шляхи розв'язання (стислий аналіз науково-теоретичної та патентної інформації) [Текст] / С. І. Похил [та ін.] // Урологія. - Дніпропетровськ, 2017. - Том 21 N 4. - С. 27-31
Оцінка диференційної ефективності методів фарбування ооцист криптоспоридій [Текст] / Д. В. Яковенко [та ін.] // Вісн. пробл. біол. і медицини. - Полтава ; Київ, 2018. - Т. 1 № 4. - С. 198-203