Бартонельоз у ВІЛ-інфікованих: клініка, діагностика, лікування [Текст] : (метод. рек.) / АМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, Харк. нац. мед. ун-т [та ін.], 2012. - 23 с.
Методи розрахунку інтегральних показників протимікробної активності антибактеріальних лікарських засобів [Текст] : (метод. рек.) : (79.15/02.16) / Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, 2015. - 29 с.