Психіатрія [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. С. Бітенський, П. І. Горячев, Е. В. Мельник [та ін.] ; за ред. В. С. Бітенського, 2004. - 353 с.
Психіатрія [Электронный ресурс] : курс лекцій: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. С. Бітенський, П. І. Горячев, Е. В. Мельник [та ін.]; за ред. В. С. Бітенського, 2007. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Psychiatry [Text] : course of lectures : a manual for students of higher medical educational establishments of the III - IV level of accreditation / V. S. Bitensky, T. M. Chernova, P. I. Goryachev [et al.]; ed. V. S. Bitensky, 2005. - 335 p.
Пустовойт, Михайло Михайлович.
Психосоматичні закономірності розвитку психотичних розладів у жінок в інволюції (патогенез, клініка, психодинамічна психотерапія) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.16 / М. М. Пустовойт, 2010. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Актуальні питання геронтопсихіатрії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. / І. Я. Пінчук, В. В. Чайковська. Л. А. Стаднюк [та ін.], 2010. - 431 с.