Пучківська, Надія Олександрівна.
Епоха і моє життя [Текст] : [спогади] / Н. О. Пучківська; за ред. З. Ф. Веселовської, Г. О. Пучківської; післямова І. М. Трахтенберга, 2004. - 170 с.
Тези доповідей наукової конференції офтальмологів, присвяченої 90-річчю акад. Н.О. Пучківської, 25-26 трав. 1998 р. [Текст] / АМН України, Наук. т-во офтальмологів України, Ін-т оч. хвороб і тканин. терапії ім. В.П. Філатова, 1998. - 515 с.
Пучківська, Надія Олександрівна.
Епоха і моє життя [Текст] : [спогади] / Н. О. Пучківська ; за ред.: З. Ф. Веселовської, Г. О. Пучківської, 2003. - 170 с.
Пучковська, Надія Олександрівна.
В. П. Філатов [Текст] / Н. О. Пучковська, 1975. - 62 с.