Підгірний, Ярослав Михайлович.
Екстракорпоральна детоксикація та її місце в лікуванні синдрому поліорганної недостатності [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Я. М. Підгірний, 2009. - 38 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи