Пішак, Василь Павлович.
Структурований довідник з біології [Текст] : в ч. Ч. 4 : Загальна біологія, 2002. - 222 с.
Пішак, Василь Павлович.
Клінічна паразитологія [Текст] : навч. посіб. для студ. лікув. фак. III-IV рівнів акредитації / В. П. Пішак, Т. М. Бойчук, Ю. І. Бажора, 2003. - 343 с.
Оперативна хірургія: хірургічні операції та маніпуляції [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / І. У. Свистонюк, В. П. Пішак, М. Д. Лютик, Ю. Т. Ахтемійчук; за ред. І. У. Свистонюка, 2001. - 368 с.
Медична біологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. П. Пішак, Ю. І. Бажора, Ш. Б. Брагін [та ін.] ; за ред. : В. П. Пішака, Ю. І. Бажори, 2004. - 652 с.
Пішак, Василь Павлович.
Гельмінтози у дітей [Текст] / В. П. Пішак, Ю. М. Нечитайло, 2000. - 233 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
Генетика пухлин жіночих репродуктивних органів [Текст] / В. М. Запорожан, В. П. Пішак, О. П. Пересунько, 2004. - 331 с.
Пішак, Василь Павлович.
Тубуло-інтерстиційний синдром [Текст] / В.П. Пішак, А.І. Гоженко, Ю.Є. Роговий, 2002. - 221 с.
Мислицький В.Ф.
Пахмурний Борис Андрійович [Текст] : Бібліографія / В.Ф. Мислицький, В.П. Пішак, 2002. - 129 с.
Основи медичної генетики [Текст] : навч. посіб. для студ. I-II рівнів акредитації / В. П. Пішак, І. Ф. Мещишен, О. В. Пішак, В. Ф. Мислицький, 2000. - 248 с.
Практичні навички з оперативної хірургії [Текст] : навч. посіб. для студ. мед. фак. вищ. мед. навч. закл. освіти ІV рівня акредитації / Ю. Т. Ахтемійчук, В. П. Пішак, О. М. Слободян, О. В. Цигикало, 2005. - 151 с.
Буковинська державна медична академія: Становлення, здобутки, перспективи розвитку: (До 60-ліття від дня заснування) [Текст] : библиография / В.П. Пішак, М.Ю. Коломоєць, І.Й. Сидорчук та ін., За ред. В.П. Пішака, 2004. - 227 с.
Непухлинні захворювання стравоходу [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, магістрантів, клін. ординаторів] / А. Г. Іфтодій, В. П. Пішак, В. Б. Рева [та ін.], 2005. - 151 с.
Клінічна генетика [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Т. В. Сорокман, В. П. Пішак, І. В. Ластівка [та ін.], 2006. - 449 с.
Пішак, Василь Павлович.
Антибактеріальні хіміотерапевтичні засоби [Текст] : Навч. посібник з фармакології з елементами клін. фармації / В.П. Пішак, 2001. - 191 с.
Вовк, Юрій Миколайович.
Пазухи твердої мозкової оболонки в ранньому онтогенезі людини [Текст] / Ю.М. Вовк, В.П. Пішак, О.П. Антонюк, 2006. - 187 с.
Іфтодій, Андрій Григорович.
Профілактика та комплексне лікування ранніх післяопераційних гнійно-запальних ускладнень в порожнинній хірургії [Текст] / А.Г. Іфтодій, В.П. Пішак, І.Й. Сидорчук, 2004. - 200 с.
В.П. Пішак: 35 років наукової, педагогічної та громадської діяльності [Текст] : Бібліогр. / Буковин. держ. мед. акад., 2000. - 122 с.
Калугін, Вадим Онисимович.
Динамічна радіаційна теплометрія: Можливості і перспективи [] : монография / В.О. Калугін, В.П. Пішак, 1998. - 188 с.
Пішак, Василь Павлович.
Протигрибкові засоби [Текст] / В. П. Пішак, І. І. Заморський, 2006. - 280 с.
Хірургічні хвороби [Текст] : пiдруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. Г. Іфтодій, В. П. Пішак , В. І. Гребенюк [та ін.] ; за ред. А. Г. Іфтодія, В. П. Пішака. Ч. 1, 2007. - 420 с.