Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2006г. Т. 68 № 1 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2011г. Т. 73 № 1 (Введено оглавление)
Рзаєва О.М.
Оптимізація умов культивування Cryptococcus Albidus - продуцентів альфа-L-рамнозидази [Текст] / О. М. Рзаєва, Л. Д. Варбанець, О. В. Гудзенко // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 1. - С. 10-16
Рзаєва О.М.
α-L-рамнозидаза мікроорганізмів [Текст] / О.М. Рзаєва, Л.Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал. - 2006. - Том68 N1. - С. 69-84