Аряєв, Микола Леонідович.
Практична перинатологія [Текст] : Навч. посіб. для студ. і викладачів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / М.Л. Аряєв, І.С. Семененко, Н.М. Рожковська, 1999. - 196 с.
Клінічне обстеження плода і дитини [Текст] : навч. посіб. для студ. мед вузів III-IV рівнів акредитації / І. Л. Бабій, Н. М. Рожковська, В. П. Буйко, О. Д. Телющенко; за ред. І. Л. Бабія, 1999. - 360 с.
IV Всеукраїнська конференція з гінекологічної ендоскопії [Текст] : Матеріали конф. 26-28 верес. 2003 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Укр. асоц. лікарів з малоінваз. ендоскоп. і лазер. технологій, Європ. шк. з гінеколог. ендоскопії, [2003]. - 107 с.
Рожковська, Наталія Миколаївна.
Перинатальна охорона плоду при синдромі хронічної плацентарної недостатності [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / Н. М. Рожковська, 1999. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Аряєв, Микола Леонідович.
Практична перинатологія [Электронный ресурс] : навч. посіб. для студ. і викл. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / М. Л. Аряєв, І. С. Семененко, Н. М. Рожковська, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Запорожан, Валерій Миколайович.
Акушерство і гінекологія [Текст] : підруч. для післядиплом. освіти лікарів, [студ. магістрів, аспірантів, вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації, клін. ординаторів] : у 2-х т. Т. 1 : [Акушерство], 2005. - 471 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
Акушерство і гінекологія [Текст] : підруч. для післядиплом. освіти лікарів, [студ., магістрів, аспірантів, вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації, клін. ординаторів] : у 2-х т. Т. 2 : [Гінекологія], 2005. - 418 с.
Застосування діагностичної та хірургічної гістероскопії в гінекологічний практиці [Текст] : (Метод. рекомендації) / Одес. держ. мед. ун-т, АМН України. Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, 2005. - 26 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
Акушерство і гінекологія [Електронний ресурс] : підруч. для післядиплом. освіти лікарів, [студ., магістрів, аспірантів, вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації, клін. ординаторів]: у 2-х т. / В. М. Запорожан, М. Р. Цегельський, Н. М. Рожковська, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Клінічне обстеження плода і дитини [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації / І. Л. Бабій, Н. М. Рожковська, В. П. Буйко, О. Д. Телющенко, 2007. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Рожковська, Наталія Миколаївна.
Перинатальна охорона плоду при синдромі хронічної плацентарної недостатності [Текст] : дис. ... д-ра. мед. наук : 14.01.01 / Н.М. Рожковська, 1999. - 315 с.
Ендоскопічна хірургія [Текст] : навч. посіб. для студентів ст. курсів мед. закл. вищ. освіти, лікарів-інтернів, резидентів, слухачів закл. післядиплом. освіти, які готують фахівців у галузі "Охорона здоров’я" зі спец. "Хірург. хвороби" / В. М. Запорожан, В. В. Грубнік, Ю. В. Грубник [та ін.] ; за ред.: В. М. Запорожана, В. В. Грубніка, 2019. - 591 с.