Себов, Денис Михайлович.
Застосування чотирикамерних вуглекислих ванн та дозованої ходьби у відновлювальному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця з імплантованим електрокардіостимулятором [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Д. М. Себов, 2004. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Себов, Денис Михайлович.
Лазерная корреляционная спектроскопия как скрининговый метод исследования у больных с сердечно-сосудистой патологией [Текст] : магистер. работа / Д.М. Себов, 1999. - 62 с.
Себов, Денис Михайлович.
Мікроваскулярна стенокардія: поширеність, клініко-генетичні ознаки, особливості лікування та прогнозу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / Д. М. Себов, 2016. - 34 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Methods of objective examination of a patient in the clinic of internal diseases [Text] : teaching aid for students of higher education establishment of IV level of accreditation / O. O. Yakymenko, O. Ye. Kravchuk, V. V. Klochko [et al.]; ed. O. O. Yakymenko, 2016. - 119 с.