Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2011г. Т. 73 № 6 (Введено оглавление)
Біологічна активність нативних та модифікованих ліпополісахаридів Rahnella Aquatilis [Текст] / Л. Б. Скоклюк [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 6. - С. 3-11