Одеський медичний журнал. - Журнал, 2005г. № 4 (Введено оглавление)
Одеський медичний журнал. - Журнал, 2005г. № 6 (Введено оглавление)
Одеський медичний журнал. - Журнал, 2006г. № 3 (Введено оглавление)
Одеський медичний журнал. - Журнал, 2007г. № 1 (Введено оглавление)
Одеський медичний журнал. - Журнал, 2008г. № 3 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2008г. Т. 70 № 4 (Введено оглавление)
Одеський медичний журнал. - Журнал, 2009г. № 2 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2009г. Т. 71 № 3 (Введено оглавление)
Одеський медичний журнал. - Журнал, 2010г. № 2 (Введено оглавление)
Одеський медичний журнал. - Журнал, 2011г. № 1 (Введено оглавление)
Кресюн В.Й.
Перспективи створення нових лікарських сполук германію [Текст] / В. Й. Кресюн, І. Й. Сейфулліна, В. В. Годован // Одеський медичний журнал : Наук.-практ.журн. / МОЗ України. Одес. держ. мед. ун-т. - Одеса, 2011. - N 1. - С. 31-35
Журнал Національної академії медичних наук України. - Журнал, 2012г. т. 18 № 1 (Введено оглавление)
Одеський медичний журнал. - Журнал, 2012г. № 4 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2014г. Т. 76 № 6 (Введено оглавление)
Вплив координаційних сполук германію (IV) та стануму (IV) на активність деяких гліколітичних і протеолітичних ферментів мікроорганізмів [Текст] / Л. Д. Варбанець [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2014. - Т. 76 № 6. - С. 11-18
Одеський медичний журнал. - Журнал, 2015г. № 5 (Введено оглавление)
Протисудомна й антидепресивна активність нових комплексів SnCl4 з саліцилоїлгідразонами бензальдегіду та 4-бромбензальдегіду при пероральному введенні [Текст] / О. І. Александрова [и др.] // Одеський медичний журнал : наук.-практ. журн. / Одес. держ. мед. ун-т. - О. : ОДМУ, 2015. - N 5. - С. 24-27
Одеський медичний журнал. - Журнал, 2016г. № 5 (Введено оглавление)
Порівняльна характеристика фармакокінетики координаційних сполук германію з нікотиновою кислотою в добре васкуляризованих органах [Текст] / В. Й. Кресюн [и др.] // Одеський медичний журнал. - О. : ОДМУ, 2016. - N 5. - С. 17-22
Фармакологія та лікарська токсикологія. - Журнал, 2015г. № 1 (Введено оглавление)