Смоляр, Володимир Іванович.
Фізіологія та гігієна харчування [Текст] : Підруч. для студентів технол. спец. з напряму "Харчова технологія та інженерія" / В.І. Смоляр, 2000. - 334 с.