Тимчишин, Олег Львович.
Фармакологічна активність нової біологічно активної речовини - купрум - оксіетилідендифосфонатогеманату [Електроний ресурс] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / О. Л. Тимчишин, 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Навчально-методичний посібник для практичних занять по фармакотерапії для студентів IV курсу фармацевтичного факультету очної форми навчання [Текст] / В. Й. Кресюн, С. Б. Стречень, А. Г. Відавська [та ін.] ; відп. ред. В. Й. Кресюн, 2009. - 110 с.
Тестові завдання для підсумкового контролю знань з клінічної фармакології для студентів медичного й стоматологічного факультетів [Текст] / В. Й. Кресюн, С. Б. Стречень, Г. Г. Відавська [та ін.] ; відп. ред. В. Й. Кресюн, 2008. - 99 с.
Тимчишин, Олег Львович.
Фармакологічна активність нової біологічно активної речовини - купрум-оксіетилідендифосфонатогерманату [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / О. Л. Тимчишин, 2015. - 212 с.
Тимчишин, Олег Львович.
Фармакологічна активність нової біологічно активної речовини - купрум-оксіетилідендифосфонатогерманату [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / О. Л. Тимчишин, 2015. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Учебно-методическое пособие к практическим занятиям по фармакологии для студентов 3 курса медицинских факультетов [Текст] / В. И. Кресюн, В. В. Годован, А. Д. Казанов [и др.] ; отв. ред. В. И. Кресюн, 2016. - 179 с.