Тоцький, Владлен Миколайович.
Генетика [Текст] : підруч. для студ. біол. спец. ун-тів: в 2-х т. Т. 1 : Спадковість та мінливість, 1998. - 476 с.
Тоцький, Владлен Миколайович.
Генетика [Текст] : підруч. для студ. біол. спец. ун-тів: в 2-х т. Т. 2 : Окремі проблеми генетики, 1998. - 274 с.
Тоцький, Владлен Миколайович.
Генетика [Текст] : пiдруч. для студ. біол. спец. вищ. навч. закл.: (Лист № 1/11-4302 від 13.11.2001 р.) / В. М. Тоцький, 2002. - 710 с.