Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2011г. Т. 73 № 2 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2011г. Т. 73 № 1 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2011г. Т. 73 № 5 (Введено оглавление)
Тугай Т.І.
Вплив іонізуючого опромінення на активність ферментів антиоксидантного захисту Paecilomyces Lilacinus (THOM) Samson [Текст] / Т. І. Тугай // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 1. - С. 29-35
Вплив різних типів іонізуючого опромінення на жирнокислотний склад клітинних ліпідів мікроскопічних грибів з радіоактивними властивостями [Текст] / Т. І. Тугай, О. І. Бузарова, В. А. Желтоножзький // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 2. - С. 26-32
Тугай Т.І.
Функціонування антиоксидантної системи Aspergillus Versicolor з радіоадаптивними властивостями за дії іонізуючого опромінення [Текст] / Т. І. Тугай // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 5. - С. 28-35