Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2009г. Т. 71 № 3 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2012г. Т. 74 № 3 (Введено оглавление)
Кондратюк Т. О.
Мікроскопічні гриби в повітрі сховищ кінофотодокументів [Текст] / Т. О. Кондратюк, Л. Т. Наконечна, О. С. Харкевич // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2012. - № 3. - С. 48-53
властивості α-амілази Aspergillus sp. 55 [Текст] / Л. Д. Варбанець [и др.] // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Т. 71 № 3. - С. 3-10
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2016г. Т. 78 № 5 (Введено оглавление)
Целюлазна та ксиланазна активності ендофітних і ґрунтових штамів Penicillium funiculosum Thom [Текст] / О. М. Юр'єва [та ін.] // Мікробіол. журн. - К., 2016. - Том 78 N 5. - С. 75-82
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2017г. Т. 79 № 3 (Введено оглавление)
Оптимізація складу поживного середовища за методом Плакетта-Бермана для підвищення активності ферментів целюлозолітичного комплексу Fennellia SP. 2806 [Текст] / C. O. Сирчін [та ін.] // Мікробіологічний журнал. - К., 2017. - Том 79 N 3. - С. 72-83