Гігієна харчування з основами нутриціології [Текст] : Підруч. для студентів вищ. навч. мед. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів і курсантів ін-ту удоскон. лікарів / В.І. Ципріян, Т.І. Аністратенко, Т.М. Білко та ін.; За ред. В.І.Ципріяна, 1999. - 567 с.
Hygiene and Ecology [Text] : textbook for students of higher educational institutions of III-IV levels of accreditation / V. G. Bardov, V. F. Moskalenko, S. T. Omelchuk [et al.] ; ed. V. G. Bardov, 2018. - 685 с.