Використання аналізу ДНК у судово-медичних експертизах [Текст] / Н. Е. Кожухова, Г. Ф. Кривда, Р. Г. Кривда [та ін.] ; за ред.: Ю. М. Сиволапа, Г. Ф. Кривди, 2001. - 91 с.
Цитология и генетика = Cytolocy and Genetiсs. - Журнал, 2017г. Т. 51 № 1 (Введено оглавление)
Ступінь фенотипового домінування та успадковуваність за ознакою висота рослини у гібридів пшениці з різними алелями Rht-генів [Текст] / І. І. Моцний [та ін.] // Цитология и генетика. - К., 2017. - Том 51 N 1. - С. 25-33
Цитология и генетика = Cytolocy and Genetiсs. - Журнал, 2018г. Т. 52 № 5 (Введено оглавление)
Вплив алеля Ppd-D1a на темпи розвитку та агрономічні ознаки пшениці, визначений із застосуванням ліній-аналогів [Текст] / А. О. Бакума [та ін.] // Цитология и генетика. - К., 2018. - Том 52 N 5. - С. 28-40