Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2011г. Т. 73 № 4 (Введено оглавление)
Лаврентьєва К.В.
Мобілізація фосфору з ортофосфату кальцію деякими грунтовими бактеріями [Текст] / К. В. Лаврентьєва, Н. В. Черевач, А. І. Вінніков // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 4. - С. 41-45
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2008г. Т. 70 № 1 (Введено оглавление)
Лаврентьева К.В.
Динаміка мобілізації фосфату штамами Enterobacter dissolvens і Pseudomonas putida з трикальційфосфату [Текст] / К. В. Лаврентьева, Н. В. Черевач, А. І. Вінніков // Мікробіологічний журнал. - 2008. - Том 70 N 1. - С. 25-30
Застосування бентоніту у виробництві гранульованого біоінсектицидного препарату на основі Bacillus thuringiensis [Текст] / О. А. Дрегваль, А. С. Гордієнко, Н. В. Черевач // Мікробіологічний журнал. - 2008. - Том 70 N 1. - С. 31-36
Мікробіологія і біотехнологія. - Журнал, 2017г. № 1 (Введено оглавление)
Антагоністична активність грунтових стрептоміцетів по відношенню до фітопатогенних бактерій та грибів [Текст] / О. А. Дрегваль [и др.] // Мікробіологія і біотехнологія. - О., 2017. - N 1. - С. 73-84
Вісник проблем біології і медицини. - Журнал, 2019г. т. 2 № 1 (Введено оглавление)
Вплив джерел азотного живлення на накопичення біомаси та фунгістатичну активність Trichoderma lignorum КМВ-F-14 [Текст] / М. Ю. Железняк [та ін.] // Вісн. пробл. біол. і медицини. - Полтава ; Київ, 2019. - Т. 1 № 1. - С. 251-254