Гіпербароокситерапія [Текст] : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / П. М. Чуєв, А. С. Владика, К. П. Воробйов [та ін.]; за ред. П. М. Чуєва, 1999. - 187 с.
Чуєв, Петро Миколайович.
Інтенсивна терапія невідкладних станів [Текст] : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти ІІІ-IV рівнів акредитації / П. М. Чуєв, А. С. Владика, 2000. - 224 с.
Богомольний, Борис Рафаїлович.
Медицина екстремальних ситуацій [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. мед. мед. закл. освiти ІІІ-ІV рiвнів акредитацiї / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв, 2001. - 412 с.
Чуєв, Петро Миколайович.
Анестезіологічне забезпечення ендоскопічних втручань [Текст] : канд. мед. наук / П.М. Чуєв, А.С. Владика , О.О. Буднюк, 2004. - 113 с.
Крок-1 [Текст] : посіб. для підгот. до ліценз. тест. іспиту студ. III курсу мед. та стоматол. фак. / П. М. Чуєв, Ю. І. Бажора, В. Й. Кресюн [та ін.], 1998. - 87 с.
Богомольний, Борис Рафаїлович.
Медицина екстремальних ситуацій [Электронный ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Чуєв, Петро Миколайович.
Інтенсивна терапія невідкладних станів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / П. М. Чуєв, А. С. Владика, 2006. - 250 с.
Чуєв, Петро Миколайович.
Інтенсивна терапія невідкладних станів [Электронный ресурс] : підруч. для студ. мед. вузів IV рівня акредитації / П. М. Чуєв, А. С. Владика, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Короткий словник медико-біологічних термінів (Російсько-украінсько-англо-франко-фарсі-арабський) [Текст] : Посібник / В.М. Запорожан, Ю.І. Бажора, П.М. Чуєв та ін., 1995. - 100 с.
Синдром післяопераційної нудоти та блювання в анестезіології та інтенсивній терапії [Текст] / П. М. Чуєв, Л. І. Марухняк, І. Л. Басенко [та ін.] ; під ред. П. М. Чуєва, 2007. - 61 с.
Гіпербароокситерапія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів мед. вузів III-IV рівнів акредитації / П. М. Чуєв, А. С. Владика, К. П. Воробйов [та ін.]; за ред. П. М. Чуєва, 2007. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Лікарняна каса: суспільно-солідарний механізм фінансування та забезпечення додаткової медичної допомоги [Текст] / С. А. Батечко, В. В. Загородній, С. И. Дарієнко [та ін.] ; під заг. ред. В. В. Загороднього, 2002. - 220 с.