Lectures in general pharmacology for the students of medical faculty of the 3-rd year [Text] / V. I. Kresyun, V. V. Godovan, P. B. Antonenko [et al.], 2001. - 325 p.
Шемонаєва, Катерина Федорівна.
Фармакокінетика координаційних сполук германію з біолігандами [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / К. Ф. Шемонаєва, 2003. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
General pharmacology [Text] : Course of lectures: The textbook is intended for students of higher medical institutions / V. I. Kresyn, D. Y. Andronov, K. F. Shemonaeva and others, 2005. - 214 p.
Комплексне експериментальне вивчення фармакологічної активності нових похідних германійвмісних сполук з біолігандами [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 254 с.
Методичні рекомендації з розділу "Клінічна фармація" для курсантів-інтернів за фахом "Організація і управління фармацією" [Текст] / В. Й. Кресюн, В. В. Годован, К. Ф. Шемонаєва [та ін.] ; відп. ред. В. Й. Кресюн, 2011. - 19 с.
Навчально-методичний посібник до практичних занять з фармакології для студентів 3 курсу медичних факультетів [Текст] / В. Й. Кресюн, В. В. Годован, А. Д. Казанов [та ін.] ; відп. ред. В. Й. Кресюн, 2016. - 173 с.