Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2009г. Т. 71 № 5 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2009г. Т. 71 № 6 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2010г. Т. 72 № 5 (Введено оглавление)
Мікобіота quercusuty robur L. дібров Житомирської області [Текст] / І. М. Курченко [и др.] // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Т. 71 № 5. - С. 23-33
Целюлазна активність cystis sp. різних трофічних груп [Текст] / І. М. Курченко [и др.] // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Т. 71 № 6. - С. 27-34
Курченко І.М.
Ксиланазна активність фітопатогенних і ендофітних штамів Ceratocystis sp. [Текст] / І. М. Курченко, О. В. Соколова, О. М. Юр'єва // Мікробіологічний журнал. - 2010. - Т. 72 № 5. - С. 8-14
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2016г. Т. 78 № 5 (Введено оглавление)
Целюлазна та ксиланазна активності ендофітних і ґрунтових штамів Penicillium funiculosum Thom [Текст] / О. М. Юр'єва [та ін.] // Мікробіол. журн. - К., 2016. - Том 78 N 5. - С. 75-82
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2017г. Т. 79 № 2 (Введено оглавление)
Дослідження целюлозодеградуючого ферментативного комплексу Penicillium funiculosum Thom з різних місцеіснувань [Текст] / О. М. Юр'єва [та ін.] // Мікробіологічний журнал. - К., 2017. - Том 79 N 2. - С. 57-66
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2017г. Т. 79 № 3 (Введено оглавление)
Оптимізація складу поживного середовища за методом Плакетта-Бермана для підвищення активності ферментів целюлозолітичного комплексу Fennellia SP. 2806 [Текст] / C. O. Сирчін [та ін.] // Мікробіологічний журнал. - К., 2017. - Том 79 N 3. - С. 72-83
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2018г. Т. 80 № 2 (Введено оглавление)
Біосинтез фітогормонів штамами Penicillium funiculosum з різних екологічних ніш [Текст] / О. М. Юр'єва [та ін.] // Мікробіологічний журнал. - К., 2018. - Том 80 N 2. - С. 44-55