Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2010г. Т. 72 № 4 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2010г. Т. 72 № 6 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2011г. Т. 73 № 6 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2012г. Т. 74 № 1 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2013г. Т. 75 № 3 (Введено оглавление)
Ямборко Н.А.
Токсическое и мутагенное действие гексахлорциклогексана и продуктов его микробной деструкции на микробный ценоз почвы [Текст] / Н. А. Ямборко, А. А. Пиндрус // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 6. - С. 50-57
Биодеструкция липкогенных композиций в почвах разных типов [Текст] / С. К. Воцелко, Н. А. Ямборко, О. А. Литвинчук // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2012. - № 1. - С. 28-32
Компонентний склад забруднень і стан мікробного ценозу грунту полігону захоронення хлорорганічних відходів [Текст] / Н. А. Ямборко [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 3. - С. 24-31
Фізіологічні властивості і таксономічне положення ґрунтових мікроорганізмів - деструкторів гексахлорциклогексану [Текст] / Н. А. Ямборко [и др.] // Мікробіологічний журнал. - 2010. - Т. 72 № 4. - С. 10-15
Іутинська Г.О.
Дослідження мутагенної активності гексахлорциклогексану та продуктів його мікробної деградації [Текст] / Г. О. Іутинська, Н. А. Ямборко, А. А. Піндрус // Мікробіологічний журнал. - 2010. - Т. 72 № 6. - С. 18-21
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2018г. Т. 80 № 5 (Введено оглавление)
Ямборко Н.А.
Біодеструкція ізомерів гексахлорциклогексану природною і штучно створеною мікробними асоціаціями [Текст] / Н. А. Ямборко, Г. О. Іутинська, І. В. Свистунова // Мікробіологічний журнал. - К., 2018. - Том 80 N 5. - С. 15-24