Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - Журнал, 2002г. Т. 161 № 1
Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - Журнал, 2002г. Т. 161 № 2
Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - Журнал, 2002г. Т. 161 № 3
Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - Журнал, 2002г. Т. 161 № 4
Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - Журнал, 2002г. Т. 161 № 5
Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - Журнал, 2002г. Т. 161 № 6
Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - Журнал, 2003г. Т. 162 № 1
Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - Журнал, 2003г. Т. 162 № 2 (Введено оглавление)
Nova книга : Щокв. наук. критико-бібліограф. журн. / ТОВ "Еліта-Стар", ТОВ ВТОВ Універс. книга. - Журнал выходит с 2000г.
Нові імена : Укр. бібліограф. вісник / Ін-т гуманітар. дослід. , Укр. акад. наук нац. прогресу. - Журнал выходит с 1998г.
Акушерство и гинекология : Науч. - практ. журн. / МЗ РФ, Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН. - Журнал выходит с 1922г.
Акушерство и гинекология. - Журнал, 1990г. № 1
Акушерство и гинекология. - Журнал, 1990г. № 2
Акушерство и гинекология. - Журнал, 1990г. № 3
Акушерство и гинекология. - Журнал, 1990г. № 4
Акушерство и гинекология. - Журнал, 1990г. № 5
Акушерство и гинекология. - Журнал, 1990г. № 6
Акушерство и гинекология. - Журнал, 1990г. № 7
Акушерство и гинекология. - Журнал, 1990г. № 8
Акушерство и гинекология. - Журнал, 1990г. № 9