Директор бібліотеки

Заступник директора

Наукова бібліотека

пер. Валіховський, 3, м.Одеса

Відділ комплектування

Відділ здійснює:
науково-обгрунтоване комплектування фонда бібліотеки документами необхідними для забезпечення навчально-воховного процесу, науково-педагогічної діяльності університету; облік документів, що надходять та вибувають із фонда бібліотеки

Завідуюча відділом:

Відділ наукової обробки та організації каталога

Відділ здійснює наукову обробку документів, організацію, ведення та редактування тратиційного і електронного каталогів

Завідуюча відділом:

Довідниково-бібліографічний відділ

Відділ здійснює - повне, якісне і оперативне довідниково-бібліографічне, інформаційне та консультативне обслуговування користувачів; навчання користувачів бібліотеки навикам самостійного інформаційного орієнтування; формування електронних баз данних статтей медичних періодичних видань; підготовку та проведення переглядів нових надходжень літератури

Завідуюча відділом:

Відділ книгосховища

Відділ здійснює: зберігання і раціональну організацію фондів бібліотеки; видачу необхідних документів по підрозділах

Завідуюча відділом:

Науковий абонемент

Абонемент пропонує читачам наукову і навчальну літературу із фондів бібліотеки по медицині та суміжним наукам; приймає замовлення на літературу, що відсудня в бібліотеці по міжбібліотечному абанементу із фондів інших бібліотек; видача документів здійснюється згідно правил користування науковою бібліотекою ОНМедУ

Завідуюча відділом:

Читальний зал професорсько-викладацького складу

Пропонує користувачам усіх категорій сучасні періодичні видання по медицині і медико-біологічним дисциплінам України і країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Забезпечую можливість роботи з рідкісними виданнями фонда наукової бібліотеки

Відділ культурно-масової роботи

Відділ здійснює роботу по організації тематичних виставок та оглядів літератури; популяризацію фондів бібліотеки; проводить зустрічі з вченими університету, влаштовує тематичні літературні вечори. В цілому вся робота відділу направлена на відродження духовної культури і розвиток творчої особистості

Завідуюча відділом:

Студентська бібліотека

вул. Мечникова, 2, м.Одеса

Студентський абонемент

Абонемент своєчасно забезпечує студентів усіх факультетів основною та допоміжною літературою до навчального процесу, здійснює контроль за поверненням документів у бібліотеку. Видача книг здійснюється згідно правил користування навчальною бібліотекою ОНМедУ

Завідуюча відділом:

Комп'ютерний зал

Надає доступ до електронних видань видавництва університету, матеріалам кафедр ОНМедУ, доступ до мережі "Інтернет". Wi-Fi зона дозволяє студентам отримати необхідну інформацію за допомогою власних гаджетів

Консультанти:

Читальний зал і відділ суспільно-політичної літератури

Пропонує підручники і навчальні посібники для забезпечення якісної підготовки самостійної роботи з вивчення дисциплін, що читаються в нашому вузі. Здійснює підбір та видачу літератури для написання рефератів з гуманітарних наук: філософії, економіці, релігії, політології; веде контроль за поверненням документів до бібліотеки.

Завідуюча відділом:

Відділ художньої літератури

вул. Академіка Воробйова, 11, гуртожиток 3, м.Одеса

Відділ здійснює: видачу художньої літератури, консультування по роботі з довідковим апаратом відділу. Фонд відділу художньої літератури налічує близько 60000 книг. Він представлений наступними розділами: російська і радянська література, зарубіжна література, поезія і мистецтво, літературознавство, всесвітня література

Завідуюча відділом: