Медичний факультет

1 курс

 1. Іноземна мова (крім франц.)
 2. Латинська мова
 3. Українська мова
 4. Історія мед-ни.
 5. Основи психолог., основи педагог.
 6. Медична біологія
 7. Мед.і біологічна фізика
 8. Анатомія людини: Синельников Р. Атл.анат.людини Т.1
 9. Російська мова Т.1 (міжнар.фак-т)
 10. Політологія (міжнар.фак-т)
 11. Історія України (міжнар.фак-т)
 12. Історія укр.культ. (міжн.фак-т)

2 курс

 1. Іноземна мова
 2. Філософія (міжнар.фак-т)
 3. Фізіологія
 4. Біологічна та біорганічна хімія
 5. Мед-на надзвич.ситуац.
 6. Мед-на інформатика

3 курс

 1. Патологічна анатомія
 2. Патологічна фізіологія
 3. Фармакологія
 4. Гігієна та екологія
 5. Пропед.внутрішн.хвороб
 6. Пропед.дитяч.хвороб
 7. Загальна хірургія
 8. Радіологія
 9. Біоетика (міжнар.фак-т)
 10. Курси за вибором (імунологія)

4 курс

 1. Внутрішня медицина
 2. Фтизіатрія
 3. Педіатрія
 4. Хірургія
 5. Урологія
 6. Оториноларингологія
 7. Офтальмологія
 8. Неврологія
 9. Мед.психологія
 10. Психіатрія
 11. Дерматологія
 12. Фізична реабілітація
 13. Судова медицина
 14. Цивільний захист

Стоматологічний факультет

1 курс

 1. Латинська мова
 2. Історія укр.культури
 3. Політологія
 4. Медична біологія
 5. Мед.і біологічна фізика
 6. Анатомія
 7. Гістологія
 8. Українська мова

2 курс

 1. Фізіологія
 2. Біологічна та біоорганічна хімія
 3. Мікробіологія
 4. Загальна хірургія
 5. Оперативна хірургія
 6. Пропед.внутр.хвороб

3 курс

 1. Внутрішні хвороби
 2. Хірургічні хвороби
 3. Соц.мед-на та організац.охорон...
 4. Фізич.реабілітац.та спорт. Мед-на
 5. Радіологія
 6. Секційний курс
 7. Основи біоетики
 8. Фантомн.курс терап.стоматолог.
 9. Практикум з терап. стоматології

4 курс

 1. Внутрішня медицина
 2. Хірургія
 3. Фтизіатрія
 4. Педіатрія
 5. Акушерство
 6. Оториноларингологія
 7. Офтальмологія
 8. Неврологія
 9. Дерматологія
 10. Психіатрія
 11. Онкологія
 12. Мед.психологія
 13. Інфекційні хвороби
 14. Епідеміологія
 15. Клінічна фармакологія
 16. Нейрохірургія
 17. Мед-на надзвич.ситуацій

Фармацевтичний факультет

1 курс

 1. Історія України
 2. Історія укр.культури
 3. Латинська мова
 4. Фізіологія людини
 5. Біологічна фізика
 6. Медична інформатика
 7. Неорганічна хімія
 8. Основи екології

2 курс

 1. Філософія
 2. Аналітична хімія
 3. Органічна хімія
 4. Медична ботаніка
 5. Патологічна фізіологія
 6. Політологія

3 курс

 1. Аптечна технологія ліків
 2. Біологічна хімія
 3. Фармакогнозія
 4. Гігієна
 5. Екстремальна медицина

4 курс

 1. Фармацевтична хімія
 2. Організація та економіка фармації
 3. Фармакотерапія з основами фармакокін.
 4. Цивільний захист
 5. Основи біоетики та біобезпеки
 6. Фармакоекономіка