Правила користування електронною студентською бібліотекою

 1. Електронна студентська бібліотека ОНМедУ обслуговує студентів всіх факультетів в режимі читальних залів (звичайному та комп’ютерному) і на абонементах (начальної та суспільно-політичної літератури).
 2. Для запису в бібліотеку необхідно пред,явити наступні документи:

  • паспорт або студентський квиток,
  • довідковий документ з деканату, що містить штрих код,
  • Одну фотографію 3х4.
 3. На підставі наданих документів заповнюється читацький формуляр, відкривається електронний абонемент та замовляється читацький квиток.

 4. Єдиний документ, який надає право користування електронною студентською бібліотекою – читацький квиток.
 5. При записі до бібліотеки читачі повинні ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підтвердити зобов'язання про їх виконання своїм підписом на формулярі читача.
 6. Книги видаються на абонементі начальної літератури на семестр (цикл, модуль) в кількості, передбаченій навчальними планами і програмами вузу. Після видачі книг надається друкований перелік отриманих видань. Цей перелік студент закріплює своїм підписом, тим самим підтверджуючи дату, факт отримання книг та їх стан.
 7. Студентам надається он-лайнова послуга «Моя бібліотека», де вони можуть отримати доступ до електронного абонементу з наданням інформації про отриману та здану літературу.
 8. Видання відділу суспільно-політичної літератури отримуються на термін до 10 днів.
 9. Додаткова література, атласи, альбоми видаються тільки в читальних залах при наявності читацького квитка.
 10. У комп’ютерному читальному залі до послуг користувачів надаються повнотекстові науково-освітні ресурси: інформаційні матеріали кафедр ОНМедУ, електронні підручники, електронний каталог книг, бази даних сторонніх організацій, безкоштовний Wi-Fi.

Всі студенти повинні суворо дотримуватись умов користування абонементами та читальними залах.

 • своєчасно повертати літератури, інакше він позбавляється права користування всіма відділами бібліотеки
 • не виносити літературу з читальних залів
 • використовувати послуги комп’ютерного читального залу тільки для пошуку інформації та для самостійної роботи, необхідної для навчального процесу і наукових досліджень, і не для розваг, або в комерційних цілях
 • відповідати за зіпсовану літературу, зокрема за штрихкод на книзі, як читач, який користувався виданням останній
 • нести матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно законодавству України, якщо завдали збитку фонду бібліотеки
 • замінити загублені книги аналогічними або ж визнаними бібліотекою рівноцінними виданнями
 • залишаючи університет здати всю літературу, що є у них і підписати обхідні листи на всіх пунктах видачі літератури.

Правила користування науковою бібліотекою

Наукова бібліотека ОНМедУ обслуговує всіх студентів, викладачів і співробітників університету, лікарів міста, а також сторонніх користувачів з інших вузів, установ і організацій.

Для запису до бібліотеки необхідно пред'явити документи відповідні до категорії користувача: паспорт або студентський квиток, довідку з відділу кадрів (для співробітників). На підставі наданих документів заповнюється читацький формуляр, читачі повинні ознайомитися з правилами користування і підтвердити зобов'язання про їх виконання своїм підписом на читацькому формулярі.

Бібліотека ОНМедУ здійснює обслуговування користувачів в режимі читальних залів і на абонементах.

Підбір і видача документів здійснюється на підставі письмових вимог читача.

Наукова література видається професорсько-викладацькому складу і науковим співробітникам в кількості 10-15 примірників терміном на 1 місяць, студентам – до 10, іншим категоріям читачів – до 5 екземплярів на термін не більше 2 тижнів.

Художня література видається в кількості не більше 3 примірників терміном на 15 днів.

Всі читачі зобов'язані суворо дотримуватися термінів видачі літератури, інакше, читач позбавляється права користування відділами бібліотеки.

Рідкісні, цінні, періодичні видання, атласи, альбоми, дисертації, автореферати дисертацій, звіти про НДР, довідкова література, контрольні і єдині екземпляри книг, документи, які поступили до бібліотеки по МБА видаються тільки в читальних залах за наявності паспорта або студентського квитка.

Категорично забороняється виносити літературу з читальних залів. Виходячи з читального залу, читач зобов'язаний повернути книги бібліотекарю.

Книжковий формуляр і бланк читацької вимоги є документами, які свідчать про дату і факт видачі читачеві певного виду видання.

При отриманні документів читач ретельно оглядає ці видання, при виявленні дефектів, повідомляє бібліотекаря, який робить відповідні відмітки на документах.

Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався виданням останній.

Користувачі, які завдали фундації збитку, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно законодавству України.

Читачі, які загубили книгу або завдали їй непоправного збитку, повинні замінити їх такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними, за змістом і вартістю, виданнями.

Факт проведеної заміни загубленого видання фіксується в «Журналі книг, прийнятих замість загублених» і завіряється підписами читача і бібліотекаря.

Студенти, що закінчили університет, а також співробітники, які звільняються з університету, повинні здати всю, що є у них літературу і підписати обхідні листи на всіх пунктах видачі літератури.